ONZE WEBSITE

Allereerst verwijzen wij u naar onze website: www.logopedievanwersch.nl
Daar vindt u nóg meer informatie over onze praktijk.

ONZE PRAKTIJK
Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren.
Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.
Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.
In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

VERWIJZING
U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

AANMELDING
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

BEHANDELING
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

SAMENWERKING
Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.

VERGOEDING
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

WAARNEMING
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.
 
CONTACT
Logopedie Praktijk van Wersch
Bezoekadres:
Schaesbergerveld
Eindhovenstraat 51
6415 CE Heerlen
 
Bezoekadres Heerlerbaan
Heerlerbaan 147
6418 CC Heerlen
Tel:06-44087768
 
Bezoekadres: Eikenderveld
St. Angelastraat 11
6411 TN Heerlen

Telefoon: 045-572 76 95
Mobiel:    06-51 57 12 00

 
Postadres:
Tarwehof 26
6418 KM Heerlen
 
Openingstijden:
Maandag     8.30 - 18.00
Dinsdag      8.30 - 18.00
Woensdag   8.30 - 18.00
Donderdag  8.30 - 18.00
Vrijdag        8.30 - 18.00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Contactpersoon: Vraag naar Noëlle van Wersch.